Atelier Podolský
 

ATELIÉR PODOLSKÝ

Cyril PodolskýAteliér Podolský je ateliérem trikového filmu se zvláštním zaměřením na loutkovou animaci.

Využívá klasické techniky prostorové loutkové animace, počítačových animací ve 2D a 3D prostoru, trikových technik propojujících všechny uvedené techniky a dovolujících propojit je i s živým hercem a reálným prostředím.

Díky silnému autorsko-výrobnímu štábu dokáže zpracovat zakázky od prvotního námětu po výsledný master. Klasický animovaný loutkový a trikový ateliér spolupracuje se studii zajišťujícími počítačovou trikovou i animační výrobu i s postprodukčními studii pro střih, zvuk a konečnou kompletaci AVD. Spolupracuje rovněž se studiem grafickým a web-designovým, tato spolupráce zaručuje skutečně komplexní péči o dané zakázky.

Ateliér Podolský udržuje vzájemnou exkluzivitu v kooperaci s vybranými výrobními partnery / Fonografik (zvuk), DeSade (2D a 3D), studio Davida Rottera (hudba, zvuk), Quijote Atelier (web, design), Ateliér Ivana Mračka (výtvarná dílna, design).