Atelier Podolský
 
No flash, no party!

ATELIÉR PODOLSKÝ

Cyril PodolskýAteliér Podolský je ateliérem trikového filmu se zvláštním zaměřením na loutkovou animaci.

Využívá klasické techniky prostorové loutkové animace, počítačových animací ve 2D a 3D prostoru, trikových technik propojujících všechny uvedené techniky a dovolujících propojit je i s živým hercem a reálným prostředím.

Díky silnému autorsko-výrobnímu štábu dokáže zpracovat zakázky od prvotního námětu po výsledný master. Klasický animovaný loutkový a trikový ateliér spolupracuje se studii zajišťujícími počítačovou trikovou i animační výrobu i s postprodukčními studii pro střih, zvuk a konečnou kompletaci AVD. Spolupracuje rovněž se studiem grafickým a web-designovým, tato spolupráce zaručuje skutečně komplexní péči o dané zakázky.

Ateliér Podolský udržuje vzájemnou exkluzivitu v kooperaci s vybranými výrobními partnery / Fonografik (zvuk), DeSade (2D a 3D), studio Davida Rottera (hudba, zvuk), Quijote Atelier (web, design), Ateliér Ivana Mračka (výtvarná dílna, design).