Atelier Podolský
 
ONLINE BESEDY
HOME » ONLINE BESEDY

ONLINE BESEDY "KRYSÁCI JSOU ZPÁTKY !"

Nejoblíběnější beseda autora televizních KRYSÁKŮ Cyrila Podolského vhodná k doplnění průřezového tématu

mediální výchovy, výtvarné výchovy, českého jazyka, informatiky a hudební výchovy. Tentokrát v atraktivním provedení ONLINE, s interaktivními prvky.

Vaši žáci nahlédnou přímo do filmového ateliéru, kde naleznou řadu filmových loutek, filmové techniky a rekvizit, se kterými se na "živých" besedách setkat nemohli. Během besedy mohou pokládat otázky, na které dostanou odpovědi v přímém přenosu a nepřijdou ani o oblíbené filmové ukázky. Originální přístupový klíč zajišťuje, že online besedu sledují jen žáci ve Vaší škole a jen oni mohou reagovat.


NA JEDEN KLIK!

Po kliknutí na přístupový klíč, který od nás obdržíte, se ve Vámi vybraném termínu automaticky spustí online beseda na skrytém kanále. Besedu můžete žákům přenášet přes interaktivní tabuli nebo ozvučené monitory v jednotlivých třídách Vaší školy, či ve společných prostorách (sálech, aulách, jídelnách, atd.), např. přes dataprojektor s vhodným ozvučením.

PRŮBĚH BESEDY

1. Přednáška

Základní pojmy, vysvětlení principů animace, propojení s knihou (literární předloha), scénář, příprava a realizace

animovaného filmu, výroba filmové loutky, možnosti její animace,

ukázka loutek Krysáků, Šiflíka a Šuflíka - filmová dekorace, rekvizita, trik, scéna, kostýmy loutek,

písňový text, animace na hudbu, dabing loutkového filmu, animovaný videoklip, animovaná skeč.


2. Ukázky z tvorby

Z připravovaného seriálu Strašidelný herbář(Šiflík a Šuflík), ze seriálu Čarovná rolnička,

scény, které se na televizních obrazovkách neobjevily, videoklip Hapka Horáček aj.

 

3. Volná diskuze

 

Cíl besedy

Zábavně-vzdělávací formou seznámit žáky s principy animovaného filmu a na skutečných

postavičkách z večerníčků názorně ukázat výrobu loutky.

 

KOMU JE BESEDA URČENA?


Žákům základních škol od 3. do 9. tříd

Jednu besedu doporučujeme pro maximálně 100 sledujících žáků společně buď prvního nebo druhého stupně tak, aby bylo možné besedu přizpůsobit jejich věku a byl dostatečný prostor pro dotazy. O ideálním návrhu pro vaši školu se můžete informovat e-mailem nebo telefonicky.

Program lze v upravené verzi domluvit i pro:

Studenty gymnázií

Studenty středních odborných škol

Studenty vysokých škol

Knihovny

Dospělé diváky


DÉLKA


60 MINUT (v závislosti na aktivitě žáků lze prodloužit až o 15 min)


TECHNICKÉ POŽADAVKY

  • připojení k internetu
  • zajištění projekce obrazu i zvuku (interaktivní tabule, PC monitory, dataprojektory, atd. + kvalitní ozvučení)
  • moderátor besedy na chatu (učitel/učitelé ve třídě, sále, atd.), který bude na chat vkládat dotazy žáků (důležitý je výběr otázek a přehlednost besedy)
  • beseda může být pro jednotlivé třídy, které se přihlásí současně jedním klíčem nebo pro celý sál (aulu, jídelnu, atd..)
  • 30 minut před začátkem besedy je nezbytné se telefonicky spojit s technikem, který besedu zajišťuje za Ateliér Podolský a připojení vyzkoušet
  • připojení je snadné, obdobné jako sledování běžného videa na Youtube (včetně chatu)


TERMÍNY A CENA


Online besedy probíhají každou středu vždy v 9, 11 a 13 hodin, k výběru data a času prosím použijte rezervační formulář níže. Jiný termín lze individuálně domluvit pouze po dohodě.

Cena: 5000,-Kč / beseda/ škola. Platba probíhá převodem po potvrzení objednávky ze strany školy, blížší informace prostřednictvím e-mailu.