Atelier Podolský
 
BESEDA O ANIMOVANÉM FILMU
HOME » BESEDY » BESEDA O ANIMOVANÉM FILMU

BESEDA O ANIMOVANÉM FILMU

Oblíbená beseda autora televizních KRYSÁKŮ Cyrila Podolského vhodná k doplnění průřezového tématu

mediální výchovy, výtvarné výchovy, českého jazyka, informatiky a hudební výchovy.

 

PRŮBĚH BESEDY:


1. Přednáška

Základní pojmy, vysvětlení principů animace, propojení s knihou (literární předloha), scénář, příprava a realizace

animovaného filmu, výroba filmové loutky, možnosti její animace,

ukázka loutek Krysáků, Šiflíka a Šuflíka - filmová dekorace, rekvizita, trik, scéna, kostýmy loutek,

písňový text, animace na hudbu, dabing loutkového filmu, animovaný videoklip, animovaná skeč.


2. Ukázky z tvorby

Z připravovaného seriálu Strašidelný herbář(Šiflík a Šuflík), ze seriálu Čarovná rolnička,

scény, které se na televizních obrazovkách neobjevily, videoklip Hapka Horáček aj.

 

3. Volná diskuze

 

CÍL BESEDY:

Zábavně-vzdělávací formou seznámit žáky s principy animovaného filmu a na skutečných

postavičkách z večerníčků názorně ukázat výrobu loutky.

 

KOMU JE BESEDA URČENA?

Žákům základních škol od 3. do 9. tříd

V upravené odbornější verzi:

Studenům gymnázií

Studentům středních odborných škol

Studentům vysokých škol

Knihovnám

Dospělým divákům


DÉLKA: 50-60 MINUT


TECHNICKÉ POŽADAVKY:

Dataprojektor nebo interaktivní tabule s vhodným ozvučením, to vše připojitelné k notebooku prostřednictvím

školního VGA nebo HDMI kabelu,

místnost, kterou lze zatemnit.


CENA:

Při celkovém počtu žáků vyšším než 80 platí cena 50,- Kč/ žák

Při celkovém počtu žáků nižším než 80 platí cena paušální 4000,- Kč.

Cena vychází z celkového počtu žáků v daném dni, nikoliv z počtu žáků v jedné skupině.

Možno uspořádat až 3 přednášky v jednom dni (ideálně vždy minimálně 2 třídy ve skupině), případně více dní po sobě.

 

 

Cyril PODOLSKÝ je režisérem, animátorem, scénáristou, spisovatelem a výtvarníkem tvořícím pro děti i dospělé.

Je držitelem TV ceny Elsa 2008 za námět a režii seriálu Krysáci, spoludržitelem ceny Anděl 2007 a byl nominován na cenu Elsa 2010 a cenu Týtý za seriál Krysáci 2.série.


KONTAKT:

+420 773 089 462

besedy.podolsky@seznam.cz


Fotografie