Atelier Podolský
 
BESEDA O FILMOVÝCH ŽÁNRECH
HOME » BESEDY » BESEDA O FILMOVÝCH ŽÁNRECH

BESEDA O FILMOVÝCH ŽÁNRECH

Oblíbená beseda autora televizních KRYSÁKŮ Cyrila Podolského vhodná k doplnění průřezového tématu

mediální výchovy, výtvarné výchovy, českého jazyka, informatiky a hudební výchovy.

 

PRŮBĚH BESEDY:


1. Přednáška

Základní pojmy (tvorba příběhu od Aristotela přes Freyttaga až k Lumiérům).

Kniha – divadlo – film:co je spojuje a co dělí, druhy vyprávění,

filmové žánry a k čemu slouží,němý X zvukový film: způsoby vyjadřování, hudba ve filmu


2. Žánrové filmové ukázky

Komedie: svižný dialog X němý gag

Horror: hrůza viditelná X neviditelná

Drama: hrdina mění své okolí X okolí mění hrdinu

Pohádkové prvky v reálném světě: pohádková postava, text namísto výpravných triků

Červená knihovna: předvídatelná pravidla, která fungují

 

3. Stavba filmového příběhu

filmová literární příprava (námět, scénář), pravidla filmového vyprávění, rozbor ukázky


4. Volná diskuze

 

CÍL BESEDY:

Seznámit zajímavou formou žáky s druhy filmových žánrů, se způsoby a stavbou filmového vyprávění.

 

KOMU JE BESEDA URČENA?

Žákům základních škol od 7. do 9. tříd

Studentům gymnázií a středních odborných škol

Dospělým divákům

Knihovnám

Kulturním zařízením

 

DÉLKA: 90-100 MINUT


TECHNICKÉ POŽADAVKY:

Dataprojektor nebo interaktivní tabule s vhodným kvaltiním silným ozvučením, to vše připojitelné k notebooku

prostřednictvím

školního VGA nebo HDMI kabelu, zvukového kabelu,

místnost, kterou lze zatemnit.


CENA:

Při celkovém počtu žáků na besedě vyšším než 80 platí cena 80,- Kč/ žák.

Při celkovém počtu žáků na 1 besedě nižším než 80, platí cena paušální 6000,- Kč za besedu.

Po vzájemné dohodě možno uspořádat až 2 besedy v jednom dni na stejném místě, případně více dní po sobě.

 

Cyril PODOLSKÝ je režisérem, animátorem, scénáristou, spisovatelem a výtvarníkem tvořícím pro děti i dospělé.

Je držitelem TV ceny Elsa 2008 za námět a režii seriálu Krysáci, spoludržitelem ceny Anděl 2007 a byl nominován na cenu Elsa 2010 a cenu Týtý za seriál Krysáci 2.série.


KONTAKT A OBJEDNÁVKY:

besedy@atelier-podolsky.cz

nebo v případě potíží

besedy.podolsky@post.cz